bigpharma
13 شهریور 1401 - 12:21

استان اصفهان ساحلی به کجا رسید

سخنان نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل استان اصفهان ساحلی در رسانه های هرمزگان بازتاب داشت. برخی شخحصیت های سیاسی و رسانه ای استان درباره سخنان نماینده اصفهان در خصوص تشکیل استان اصفهان ساحلی  واکنش نشان دادند. حجت الاسلام میرزایی چندروز پیش در مجلس پیشنهاد داده بود که هر قسمتی از ساحل را به یک استان واگذار کنند تا توسعه یابد و مدل شبیه به آن استان در ساحل ایجاد شود. احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت:این ادعاها غیر منطقی، غیر عقلی و غیرقانونی است و به جای تفرقه در همبستگی ملی مردم، مشکلات شان را حل کنید»‌‌نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت:«این تقاضای مطرح شده از سوی نماینده مردم اصفهان آنقدری سخیف است که ارزش پاسخ دادن را ندارد؛ اما تنها به خاطر تعصب مردم هرمزگان، هر کسی نسبت به خاک آنها مدعی شود و موضع‌ گیری های این چنین کنند، پاسخ او را می دهیم. این ادعاها غیر منطقی، غیر عقلی و غیرقانونی است و به جای تفرقه در همبستگی ملی مردم، مشکلات شان را حل کنید»‌‌نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت:«این تقاضای مطرح شده از سوی نماینده مردم اصفهان آنقدری سخیف است که ارزش پاسخ دادن را ندارد؛ اما تنها به خاطر تعصب مردم هرمزگان، هر کسی نسبت به خاک آنها مدعی شود و موضع‌ گیری های این چنین کنند، پاسخ او را می دهیم.علی پاسلار بندری فعال رسانه ای هرمزگان نیز نوشت:سخنان نماینده اصفهان در خصوص استان اصفهان ساحلی آنچنان غیر علمی، غیر منطقی و مسخره است که   توسط چنین فردی که احتمالااز سطح سواد نازلی برخوردار بوده بیان شود.به گمانم این سخنان بیشتر تمسخر این نماینده را به دنبال داشته  و هیچ ارزشی برای  پاسخگویی ندارد . علی پاسلار بندری فعال رسانه ای هرمزگان نیز نوشت:سخنان نماینده اصفهان در خصوص استان اصفهان ساحلی آنچنان غیر علمی، غیر منطقی و مسخره است که   توسط چنین فردی کهاحتمالااز سطح سواد نازلی برخوردار بوده بیان شود.به گمانم این سخنان بیشتر تمسخر این نماینده را به دنبال داشته  و هیچ ارزشی برای  پاسخگویی ندارد .کهوری دیگر فعال رسانه ای هم در این زمینه نوشته سخنان نماینده اصفهان در این زمینه از سوی رسانه های کشوری پوشش داده شد ولی مواضع مخالفان هرمزگانی از سوی هیچ رسانه  کشوری پوشش داده نشد. کهوری دیگر فعال رسانه ای هم در این زمینه نوشته سخنان نماینده اصفهان در این زمینه از سوی رسانه های کشوری پوشش داده شد ولی مواضع مخالفان هرمزگانی از سوی هیچ رسانه  کشوری پوشش داده نشد.واکنش های فراوانی از این دست در همه صفحات مجازی رسانه ها و فعال سیاسی هرمزگان مطرح شده است. واکنش های فراوانی از این دست در همه صفحات مجازی رسانه ها و فعال سیاسی هرمزگان مطرح شده است.دیگر رسانه ها نیز با طرح مسائلی از جمله ذوب آهن را از اصفهان منتقل کنید به این موضوع واکنش نشان دادند. دیگر رسانه ها نیز با طرح مسائلی از جمله ذوب آهن را از اصفهان منتقل کنید به این موضوع واکنش نشان دادند.رسانه هرمزگان هم با تیتر " گز با طعم ماهی" پس از خشک کردن زاینده رود حالا نوبت خشک کردن خلیج فارس رسیده است. رسانه هرمزگان هم با تیتر " گز با طعم ماهی"پس از خشک کردن زاینده رود حالا نوبت خشک کردن خلیج فارس رسیده است.باشگاه خبرنگاران جوانهرمزگانبندرعباس
شناسه خبر: 709034